Akademik Personel

Prof. Dr.

Yavuz ATAR

yavuz.atar@ihu.edu.tr

1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yavuz Atar, aynı yıl Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında doktorasını tamamladı. Bu süreçte Leicester Üniversitesi’nde “Anayasal Değişme ve Anayasa Yapımı” konusunda araştırmalar yaptı. 1995 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı aldı. Selçuk Üniversitesi Hukuk fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku kürsüsünde dersler verdi. Aynı üniversitede birçok idari görevde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu üyeliği, 2011’den günümüze kadar ise Kırgızistan Manas Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. 2007 yılında oluşturulan Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki, Anayasa Bilim Komisyonu üyeliğinde bulundu. 2010 yılında YÖK üyesi olarak atanan Atar, 2014-2016 yılları arasında YÖK Başkan vekili olarak atanmıştır.2016 yılında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan Anayasa Çalışma Komisyonları üyeliği yaptı. 2016-2017 döneminde Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışan Yavuz Atar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.


Doç. Dr.

Ömer ÇINAR

omer.cinar@ihu.edu.tr

1979 yılında Giresun/Eynesil’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eynesil’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında avukatlık stajını tamamladı ve İstanbul Barosuna avukat olarak kaydoldu. Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk alanında 2002 yılında Fikri Hukuk Açısından Eser Sahibinin Hakları ve Korunması isimli teziyle yüksek lisansını ve Mart 2009 tarihinde Tüketici Hukukunda Haksız şartlar isimli tezini savunarak doktorasını tamamladı. Doktora tezi kapsamında 2004-2005 yıllarında Almanya’da akademik çalışmalar yaptı. Nisan 2013 tarihinde Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi isimli eseri yayımlandı ve Ocak 2014 tarihinde Medeni Hukuk alanında doçent unvanını aldı. Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve Mart 2011 tarihine kadar bu üniversitede görev yaptı. Nisan 2011- Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 2017 tarihinde bu görevinden ayrılarak, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katıldı. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Yrd. Doç. Dr.

Ali DEMİRBAŞ

ali.demirbas@ihu.edu.tr

-2017-… Yardımcı Doçent, İHU Hukuk Fakültesi

-2015-2017 Yardımcı Doçent, FSMVÜ Hukuk Fakültesi

-2013 (9 ay) Misafir Araştırmacı, Max Planck Institut – Münih

-2010-2014 Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Akif POROY

makif.poroy@ihu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy, lisans eğitimini 2001 yılında tamamladıktan sonra Yüksek Lisans çalışmaları için Londra’ya gitmiş ve 2003 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümünde yapmış ve 2011 yılında Kamu Hukuku alanında Doktorasını tamamlamıştır. Dr. Poroy sırasıyla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yrd. Doç. Dr. Poroy, Eylül 2014 ile Nisan 2017 arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır. Avrupa, Birliği Hukuku, İnsan Hakları, Devletler Genel Hukuku alanlarında çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır.


Yrd. Doç. Dr.

Osman Hakan ÖNCEL

ohakan.oncel@ihu.edu.tr

1968 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Daha önce, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Harp Akademileri bünyesinde bulunan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde dersler verdi.

Merkezi Paris’te olan ve 110 ülkeden 2.000.000 avukatı temsil eden, Uluslararası Avukatlar Birliği’nin ( U.I.A – Union International des‘Avocats ) yönetim kurulu üyeliğine kurulduğu 1927’den beri ilk Türk olarak seçildi. U.I.A’nın 2010 yılında İstanbul’da yapılan, 70 ülkeden 1.200 önemli hukukçunun katılımıyla gerçekleşen ve dünyanın en büyük hukuk organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 54. İstanbul Kongresinin organizasyonunu sağladı ve Kongre Başkanlığını yaptı. U.I.A’daki bu görevlerinin dışında U.I.A Başkan Başdanışmanı görevini sürdürmektedir.
Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Danışma Kurulu üyeliği, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerinde bulunmuştur.


Yrd. Doç. Dr.

Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU

yeliz.gumrukcuoglu@ihu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1982 yılında İstanbul’da doğmuş olup, lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fakülte ikincisi olarak tamamlamıştır. 2007 yılında “Ücretin Gününde Ödenmemesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı” konulu yüksek lisans tezini başarı ile savunmuştur. Ardından aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’na başlayan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU doktora tez çalışması için Erasmus programı ile bir yıl süreyle Almanya’nın Trier şehrinde bulunan İş Hukuku Enstitüsü’nde (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EG-IAAEG) araştırmalarda bulunmuş olup, 2012 yılında Prof. Dr. Turhan Esener danışmanlığında “Türk İş Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi” isimli doktora çalışmasını tamamlamış ve kitap olarak yayımlamıştır. 2014 yılında ise Prof. Dr. Turhan Esener ile birlikte yazarı olduğu “Sendika Hukuku” kitabı yayımlanmıştır. Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü’nde 2014 yılında üç ay süreyle araştırmalarda bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı arabulucu olan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun iş hukuku alanında yayımlanmış makale, karar incelemesi, tebliğ ve çevirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibi olup, halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Arş.Gör.

Gülnihal Ahter YAKACAK

gulnihal.yakacak@ihu.edu.tr

Muğla, Köyceğiz Anadolu Lisesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde çift anadal programını bitirdi. Mezun olduğu yıl Yalova Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans programını 2014 yılında ‘Hükümet Sistemlerinde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı’ adlı tezi ile tamamladı. Yüksek Lisans döneminde tez araştırması için Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen devam ettiği İstanbul üniversitesinde 2015-2017 yılları arasında Anayasa Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.


Arş.Gör.

Saliha Merve KAYA

smerve.kaya@ihu.edu.tr

2005 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Yüksek lisansını 2015 yılında “Uygulamada Çocuk Yargılaması: İstanbul Anadolu Adliyesi Çocuk Mahkemesinde Dosya İncelemesi” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku’nda tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programına kabul aldı. Halihazırda doktora tez aşamasında olup, 2017 Mart ayı itibari ile Ceza Hukuku araştırma görevlisi olarak İbn Haldun Üniversitesi kadrosuna dahil olmuştur.


Arş.Gör.

Ömer Faruk PETEK

ofaruk.petek@ihu.edu.tr

Lisans derecesini 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk programından aldı. Avukatlık stajının ardından İstanbul Barosu’na kaydoldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi bünyesinde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını sürdürmekte ve İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.