Yrd. Doç. Dr.

ali.demirbas@ihu.edu.tr

Eğitim

Lisans : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / 2004
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, AB Hukuku / 2007
Doktora : İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk / 2015

Araştırma Alanları

Fikri Haklar, Fikri Mülkiyet Hukuku, Borçlar Hukuku

Biyografi

-2017-… Yardımcı Doçent, İHU Hukuk Fakültesi

-2015-2017 Yardımcı Doçent, FSMVÜ Hukuk Fakültesi

-2013 (9 ay) Misafir Araştırmacı, Max Planck Institut – Münih

-2010-2014 Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Akademik Yayınlar

MAKALE
-6762 ve 6102 Sayılı Yasalar Bağlamında Anonim Ortaklık Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı Ve Karar Nisapları”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 110, Şubat 2012, s. 65-84.
-Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Yayım Sözleşmesi”, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2010, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, s. 223-258.

KİTAP
-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma, İstanbul, Oniki Levha Yayınevi, 2015.