Ders Planı

HUKUK FAKÜLTESİ DERS PLANI

TOPLAM KREDİ: 175   TOPLAM AKTS: 240

NOT: T (Teorik) U (Uygulama) L (Laboratuvar) K (Kredi) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK101 Anayasa Hukuku I 2 2 3 4
HUK 103 Medeni Hukuk I 2 2 3 4
HUK 105 Mukayeseli Hukuk I 3 0 3 3
HUK 107 Hukuk Metodolojisi 3 0 3 3
TLL 101 Modern Turkish Literature I 3 0 3 5
HİST 101 History of Modern Turkey I 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
GE 100 Introduction to University Life (Orientation) 1 0 1 1
Toplam 22 30
 
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK102 Anayasa Hukuku II 2 2 3 5
HUK 104 Medeni Hukuk II 2 2 3 5
HUK 106 Mukayeseli Hukuk II 3 0 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 3 0 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 18 30
 
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
HUK 203 İdare Hukuku I 3 0 3 5
HUK 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
HUK 207 Milletlerarası Kamu Hukuku I 3 0 3 5
Fakülte Seçmeli 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 18 30
 
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
HUK 204 İdare Hukuku II 3 0 3 5
HUK 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
HUK 208 Milletlerarası Kamu Hukuku II 3 0 3 5
Fakülte Seçmeli 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 18 30
 
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 301 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
HUK 303 Ticaret Hukuku I 2 2 3 4
HUK 305 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2 2 3 4
HUK 307 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I 3 0 3 4
HUK 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 0 3 4
Fakülte Seçmeli/ Serbest Seçmeli 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 21 30
 
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 302 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
HUK 304 Ticaret Hukuku II 2 2 3 4
HUK 306 Eşya Hukuku 3 2 4 5
HUK 308 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II 3 0 3 4
HUK 310 Genel Kamu Hukuku 3 0 3 3
Fakülte Seçmeli /Serbest Seçmeli 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 22 30
 
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 401 İcra ve İflas Hukuku 3 2 4 6
HUK 403 Milletlerarası Özel Hukuk I 3 0 3 5
HUK 405 İş ve Sosyal güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
HUK 407 Vergi Hukuku 3 0 3 5
Fakülte Seçmeli / Serbest Seçmeli 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 19 30
           
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 402 Ceza Muhakemesi Hukuku 3 2 4 6
HUK 404 Milletlerarası Özel Hukuk II 3 0 3 5
HUK 406 İş ve Sosyal güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
HUK 408 Miras Hukuku 2 2 3 5
Fakülte / Serbest Seçmeli 3 0 3 5
İngilizce/Arapça/Fakülte Seçmeli/Serbest Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 19 30
Genel Toplam 157 240
 
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 211 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
HUK 212 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
HUK 213 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 3 5
HUK 214 Çevre Hukuku 3 0 3 5
HUK  215 Roma Hukuku 3 0 3 5
HUK 216 Hukukta Araştırma ve Yazışma Yöntemleri 3 0 3 5
HUK 217 Siyaset ve Hukuk 3 0 3 5
HUK 218 Kriminoloji 3 0 3 5
HUK 219 Mukayeseli Hukuk III 3 0 3 5
HUK 220 Mukayeseli Hukuk IV 3 0 3 5
HUK 313 İmar Hukuku 3 0 3 5
HUK 314 Banka Hukuku 3 0 3 5
HUK 315 Enerji Hukuku 3 0 3 5
HUK 316 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 5
HUK 317 Spor Hukuku 3 0 3 5
HUK 318 Anayasa Yargısı 3 0 3 5
HUK 319 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 5
HUK 320 İslam Hukuk Metodoojisi 3 0 3 5
HUK 411 Tüketici Hukuku 3 0 3 5
HUK 412 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 3 5
HUK 413 Adli Tıp 3 0 3 5
HUK 414 Rekabet Hukuku 3 0 3 5
HUK 415 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 5
HUK 416 Sağlık Hukuku 3 0 3 5
HUK 417 Deniz Ticaret Hukuku 3 0 3 5
HUK 418 Sigorta Hukuku 3 0 3 5
HUK 419 Çocuk Hukuku 3 0 3 5
HUK 420 Avukatlık Hukuku 3 0 3 5
HUK 421 Bilişim Hukuku 3 0 3 5

 

NOTLAR
1) Üç dil eğitimi ile ilgili 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir. Bu şartı sağlayabilmek için 4 yarıyıl İngilizce, 4 yarıyıl Arapça dersi almak ve başarmak zorunludur. Bu yeterliliklere sahip olan ya da 4 yarıyıldan önce dil yeterliliğini sağlayabilen öğrenciler dil derslerinin yerine seçmeli dersleri alacaklardır.
2) Üç dil eğitimi kapsamında zorunlu olarak alınacak olan dil dersleri Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir, toplam kredi ve AKTS’ye eklenir, ancak ortalamaya katılmazlar.
3) Hukuk Fakültesinden mezuniyet için alınması gereken seçimlik derslerden en az iki (2) adet seçimlik dersin Hukuk Fakültesi seçimlik dersleri arasından alınması ve başarılması zorunludur.
4) İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan tüm lisans dersleri, Hukuk Fakültesi müfredatında belirtilen zorunlu ve seçimlik dersler arasında bulunmamak ve Hukuk Fakültesi lisans müfradatındaki seçimlik derslere ilişkin asgari kredi ve AKST’yi sağlamak koşulu ile, genel seçimlik (serbest seçimlik) dersi olarak alınabilir. B2 seviyesine kadar (bu seviye dahil) İngilizce ve Arapça dersleri ile her seviyedeki Türkçe dil dersleri serbest seçimlik ders olarak alınamaz. Yine öğrencinin anadili ya da öğretim dili olan dil dersleri serbest seçimlik olarak alınamaz.
5) Çift Anadal Programı kapsamında başka bölümlerden alınan dersler aynı zamanda serbest seçmelilerin yerine sayılamaz. Hukuk Fakültesi Fakülte ve/veya serbest seçmeli ders yükümlülüğü ayrıca tamamlanmalıdır.
6) Hukuk Fakültesinin müfredatında yer alan zorunlu ve seçimlik dersler, diğer bölümler tarafından seçimlik ders olarak alınabilir.
7) İngilizce muafiyet sınavından başarılı olanlar veya İngilizce hazırlık bölümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, seçimlik ders olarak HUM 101 ve HUM 102 derslerini de almak ve başarmak zorundadır. İngilizce muafiyet sınavını geçemeyen ve bununla birlikte İngilizce hazırlık okumadan lisansa başlayanlar ile İngilizce hazırlık okumakla birlikte başarılı olamadan lisansa başlayanlar, HUM 101 ve HUM 102 dersini almak zorunda değildir. Bu öğrenciler en az iki dönem İngilizce ve Arapça dersi almaksızın bu dersler için aranan B2 seviyesi koşulunu yerine getirmiş ise, iki dönem yabancı dil dersi alma zorunluluğunu sağlamak üzere, eksik kalan dönem veya dönemler için,  ileri düzeyde İngilizce veya Arapça ya da öğretim dili dışındaki başka bir yabancı dil dersini  almak zorundadır.