Program Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, her şeyden önce kendine özgü öğretim yöntemlerini hayata geçirerek, ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş olan nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademisyenlerin tek taraflı olarak öğrencilere bilgi aktardığı bir eğitim anlayışından uzak durmak Hukuk Fakültesi’nin öncelikleri arasındadır. Akademik başarıyı yakalamanın yanı sıra, toplumsal duyarlılık sahibi, önyargılardan uzak, adalet anlayışına ve fikri bağımsızlığa sahip bir bakış açısı ile öğrencilerimizi yetiştirmek temel amaçlarımızdandır.

Son derece makul sayıda öğrenci ile ders işleme imkânı sunmak; öğrenci ile birebir ilgilenmek ve öğrencinin eksik kaldığı yerleri tespit ederek telafi gayretini göstermek; öğrencinin aktif şekilde derse katılımını sağlamak, buna zemin oluşturmak için de ders öncesinde öğrenciyi asli kaynaklarla buluşturarak derse hazır hale getirmek, bu sayede araştırma ruhunu öğrenciye aşılamak; güncel teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli çalışma metotlarını öğrenciye kazandırmak, bunun için danışmanlık hizmeti sunmak; hukuk klinikleri ve arabuluculuk klinikleri gibi yenilikçi metotları da kullanarak hukuki kavramlar, kurumlar ve olaylar hakkında tartışma ortamı oluşturmak Fakültemizin eğitim anlayışını yansıtmaktadır.

Zengin kütüphanemizde öğrencilerimize en güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkânı sunulmaktadır. Böylece kütüphanemiz; Fakültemizin öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra farklı illerden sayısız hukukçunun rağbet edeceği ve çalışma ortamı bulabileceği, hukukçular için bir uğrak noktası haline gelecektir. Böyle bir ortamda öğrencilerimiz dilediği kaynağa rahatlıkla kavuşma ve geniş zaman dilimlerinde keyifli çalışma imkânı bulacaktır. Ayrıca, belirli aralıklarla düzenleyeceğimiz panel ve seminerler sayesinde öğrencilerimiz, çeşitli akademisyen ve uygulamacılar ile bir araya gelme fırsatı yakalayacaktır.

Küresel rekabetin hız kazandığı, farklı ülkelerden hukukçuların ve müvekkillerin karşı karşıya geldiği ya da birlikte çalıştığı, verilerin online ortamda sınırsızca dolaştığı çağımız dünyasında, yabancı dile hakim nitelikli hukukçulara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İşte böylesine bir rekabetin yaşandığı ortamda öğrencilerimiz, sadece yurt içinde değil, başta ABD, İngiltere ve Malezya olmak üzere yurt dışında da dil eğitimi alarak birden fazla yabancı dile hâkim olabilme fırsatını yakalayacaklardır.

Böylece öğrencilerimiz; sıra dışı bir eğitim alarak, avukatlık, hâkimlik ve savcılık gibi meslekleri en ideal şekilde yapabilme yetkinliğini yakalamakla kalmayarak, akademik çalışma yapabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanım sahibi olarak mezun olacaklardır.