Yrd. Doç. Dr.

makif.poroy@ihu.edu.tr

Eğitim

Lisans : İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / 2001
Yüksek Lisans : Middlesex Üniversitesi, Londra / 2003
Doktora : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü / 2011

Araştırma Alanları

Devletler Genel Hukuku, Deniz Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, İnsan Hakları

Biyografi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy, lisans eğitimini 2001 yılında tamamladıktan sonra Yüksek Lisans çalışmaları için Londra’ya gitmiş ve 2003 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümünde yapmış ve 2011 yılında Kamu Hukuku alanında Doktorasını tamamlamıştır. Dr. Poroy sırasıyla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yrd. Doç. Dr. Poroy, Eylül 2014 ile Nisan 2017 arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır. Avrupa, Birliği Hukuku, İnsan Hakları, Devletler Genel Hukuku alanlarında çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır.

Üyelikler

– İstanbul Barosu
– Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na kayıtlı Arabulucu

Akademik Yayınlar

MAKALE
-Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin İdare ve Temsil Yetkisinin Devri ve Şirketin Vergi Borcundan Sorumluluğunun 213 ve 6183 Sayılı Kanunlar Kapsamında Değerlendirilmesi
-Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Cilt XXVI Sayı 2, Haziran 2010

-Harçlar Kanunu’nun 28/A Maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ülger / Türkiye Kararı ve Türk Yargısının Uygulaması Işığında Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 86, Ocak / Şubat 2010

-İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Başvurucu ve Mağdurluk Statüsü , Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 66, Eylül / Ekim 2006

-Yatay İlişkilerde Pozitif Yükümlülük, İnsan Haklarının Yatay İlişkilerde Geçerliliği, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 80, Mayıs / Haziran 2006
“Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından 13.05.2011 tarihinde düzenlenen “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün Avrupa Birliği’nde Kabul edilmesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Etkileri” konulu çalıştayda bildiri sunumu.

-Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından 08-09 Kasım 2013 tarihlerinde Merit Lefkoşa Otelde düzenlenen “V. Sağlık Hukuku Sempozyumu” konulu Sempozyumda “Avrupa Birliği’nde Hasta Hakları” isimli bildiri sunumu.

-Bildiri, Prof. Dr. Nilgün Sarp ve Cahit Doğan editörlüğünde, V. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu isimli kitapta Adalet Yayınları, Kasım 2014 tarafından yayımlanmıştır.

-Özürlüler Vakfı tarafından 20-21 Aralık 2013 tarihlerinde Uluslararası Katılımlı 7. Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde düzenlenen Yaşam Hakkı: Eşit Haklar ve Fırsatlar temalı kongrede “Anayasa ve Uluslararası Hukukta Özürlü Haklarının Korunması” isimli bildiri sunumu.

-İstanbul Barosu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14 Mayıs 2014 tarihinde ortaklaşa düzenlenen “AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi” konulu panelde “Geri Kabul Anlaşmasının Değerlendirilmesi” isimli bildiri sunumu. İstanbul Barosu Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

-Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları” Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2012.